Grunden för människans hjärna ligger över 500 miljoner år bakåt i tiden, vilket är långt tidigare än vad man förut trott. Fisken nejonöga har gett oss ny kunskap.