Minska smittspridningen och gör klimatet en tjänst.