Nu väljer landet sin trettonde president – i en sällsynt orolig tid.