Ny rapport: Flera fall av misstänkt människoexploatering inom byggbranschen.