Utredningen involverar 13 länder • Offren ska ha sålts i Finland och Sverige.