Ett urholkande av rättsstaten, säger kritikerna. En nödvändig åtgärd på grund av Ryssland, säger Finlands regering som vill klubba igenom en ny undantagslag som ger makt att skicka tillbaka asylsökande utan asylprövning.