Kan bli verklighet om svensk-turkiska relationerna fortsätter att försämras, säger finländska forskare.