Finanspolitiska vägval – är det dags att skrota överskottsmålet?