Enligt finansministern kommer det att behöva byggas 560 nya äldreboenden och 75 nya vårdcentraler de kommande åren för att täcka behoven av vård och omsorg.