De stigande vattennivåerna och frekventa cyklonerna tvingar stora delar av Fiji att flyttas inåt land. Nationen har utvecklat en utförlig plan för att, till en början, flytta på 48 kustnära byar.