Kusinerna adopterades från två kontinenter – bådas dokument var förfalskade.