I nästan två år har en funktionsnedsatt person väntat på en utlovad plats i servicebostad i Flen. Nu kräver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att kommunen ska betala över 650 000 kronor i straffavgift för oskälig väntetid.