Omhändertagandet av barnen hävdes • Polisens fynd i pappans dator.