Flera varningstecken när Ulf Kristersson ledde Adoptionscentrum.