Anna, 30, har torgskräck – som förstärkts av pandemin • Lämnar nu knappt lägenheten.