Kvinnan arbetade heltid och fick samtidigt sjukersättning. Totalt betalade Försäkringskasssan ut närmare 190 000 kronor till kvinnan – själv skyller hon på att hon inte ”visste till vem hon skulle vända sig.”