Robert Boije, Harry Flam, John Hassler och Lars EO Svensson: Det är ansvarslöst att driva igenom en åtstramning som inte klarar en nyttokostnadsanalys.