De nya riktlinjerna gäller från och med den första november • ”Vi har en stabil smittspridning.”