EMA har bekräftat en koppling mellan de sällsynta fallen av blodproppar och Astra Zenecas vaccin. I Sverige blir det ingen omedelbar förändring av hur vaccinet används, men Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket ska nu gå igenom EMA:s underlag.