Hallengren (S): Rekommendationen är att den ska ges 6 månader efter den andra dosen.