Trots Kungliga Vetenskapsakademiens entydiga rekommendation av munskydd.