Folkhälsomyndigheten ska redogöra för när nya åtgärder kan behövas – och vad som krävs för att införda åtgärder ska avvecklas.