Europeiska läkemedelsmyndigheten: Nyttan med vaccinet överväger i stort riskerna.