När EU ska upphandla apkoppsvaccin kommer Sverige att företrädas av Folkhälsomyndigheten. Detta efter ett beslut av socialdepartementet.