Dieselbilen var industrins lösning på klimatkrisen. Resultatet blev i stället höga kväveutsläpp.