Mer liberala krafter är på frammarsch inom islam. I flera länder finns tongivande kvinnliga imamer som ifrågasätter…