Fem personer har förts till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka på E6 i höjd med Lomma. Vilka skador det rör sig om är okänt.