I en färsk utredning föreslås sex skolor i Sundsvall försvinna och istället slås ihop med andra, större skolor. Men först ska politikerna säga sitt.