Så kan buddism fungera som ett verktyg för ett lyckligare liv.