Rösträttsrörelsen startade i slutet av 1800-talet.