Arkeologer har hittat ammunition från det allra sista slaget på svensk mark vid Sävar utanför Umeå. Kulorna hittades i samband med markundersökningar inför bland annat Norrbotniabanan.