Sedan den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning om den hålls i handen under bilkörning. Lagen infördes för att öka trafiksäkerheten. Men Nationella trafiksäkerhetsförbundet, NTF, i Dalarna säger nu att även pekskärmarna i moderna bilar är trafikfarliga – precis som mobilen.