Det är snart fem år sedan BB i Sollefteå las ner – en händelse som kom att debatteras i hela landet. Men vilka blev egentligen konsekvenserna av nedläggningen? En ny avhandling från Mittuniversitetet visar att en djup klyfta skapats mellan Sollefteåborna och politikerna.