Felix Fjellström i Klimpfjäll är ute och plogar vägarna i Klimpfjäll, samtidigt som stormen Jan virvlar runt. – Det är så vitt att det känns som att jag kör i en mjölpåse, säger han.