Alliansen i staden och kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) får Länsstyrelsens stöd.