En programvara som hanterar beställningar av blodprodukter har slutat fungera på Norrlands universitetssjukhus. Detta innebär att blodtransfusioner bara ges om det verkligen behövs.