Avled tolv timmar efter att hon skickats hem från barnakuten • Nu lex Maria-anmäls fallet.