Behövs reglering även om skolan sköts? Psykologen svarar.