Andreas Åström och Patrick Joyce, Almega: SCB-siffror visar att hälften av rutköparna tjänade mindre än 30.000 kronor i månaden.