Lundaman utgav sig för att vara ”Hanna, 14”, på nätet.