Tre hedersamma förluster ger inget lyft för självförtroendet