Den amerikanske smittskyddsexperten Anthony Fauci varnar för att 100 000 personer kan smittas dagligen av coronaviruset i USA – om inte trenden vänder, skriver Washington Post.