För första gången på sex månader är inflationen inte längre tvåsiffrig.