Har tekniska problem – broar öppnas • På väg till Göteborg.