Ungdomsarbetslösheten bland unga minskar i länet. I mars månad låg arbetslösheten i gruppen 18-24 år på 10,6 procent i Västmanland. Det är 156 personer färre jämfört med för ett år sedan.