Antalet skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun måste skaffa boende åt minskar. Anledningen är att Migrationsverket skrivit ned huvudscenariot för hur många flyktingar från Ukraina som kommer söka skydd i Sverige i år.