Minskning med 30 procent jämfört med 2018 och 2019