I spåren av coronaviruset är det färre som söker akut vård för sina barn – något som märks på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Men det är lika många barn som läggs in nu som tidigare. Akutläkaren Hannah Sjöstedt tror att fler föräldrar tar ansvar när sjukvården sätts på prov.