Fram till den sjunde februari i år skedde tio bekräftade skjutningar i länet. Det är färre än samma period förra året och en halvering jämfört med 2015.