Det slås nytt rekord i polisens årliga trygghetsmätning. Fler skåningar än någonsin svarar att de inte utsatts för brott. Men samtidigt anmäler allt färre medborgare brott.